Now showing items 4554-4558 of 4558

  • Zamana direnmek: Kişisel hafıza mekânları 

   Kırcı, Arzu Beril (Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2016)
   Tüm canlıların yaşamları boyunca öğrenmek ve yüzleşmek zorunda kaldığı en ürkütücü gerçeklik yok olmaktır. İnsanoğlu tarih boyunca önce varlığının anlamını sorgulamış, sonlu bir varlık olduğunu kavradıktan sonra bazen ...
  • Zayıflatılmış kolon anastomozlarında kök hücre trombositten zengin fibrinin etkileri: Deneysel çalışma 

   Doruk Oktay, Burçin (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
   Kolorektal cerrahiler gastrointestinal sistem cerrahisi içerisinde başta kolorektal tümörler olmak üzere önemli bir yer teşkil etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu yeni teknikler ve farklı tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. ...
  • Zea Mays'dan Endofitik ve Ksilanolitik Bacillus Pumilus Suşlarının İzolasyonu 

   Yaşınok, Ayşegül Ersayın; Şahin, Feride İffet; Haberal, Mehmet (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi ,14 ,4 ,374-380, 2008)
   Bu çalışmada, yüzey sterilizasyonu yapılmış Zea mays gövde ve yapraklarından, sırası ile M1 ve M2 olarak isimlendirilen iki tane endofitik ksilanolitik bakteri izole edilmiştir. Izolatlar Bacillus pumilus olarak tanımlanmıştır. ...
  • Zinc supplementation prolongs the latency of hyperthermia-induced febrile seizures in rats 

   Aydin, L.; Erdem, S.R.; Yazici, C. (2016)
   Some studies have shown a relationship between febrile seizures and zinc levels. The lowest dose zinc supplementation in pentylenetetrazole seizure model has a protective effect. But, zinc pretreatment has no effect in ...
  • Zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının anayasa'ya uygunluğu 

   Uğurlu Cihangir, Tuğçenaz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Uyuşmazlık içerisine düşmek insanların olağan hayatında rastlanılan bir durumdur. Düşülen uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak ise devletlerin görevidir. Dolayısıyla uyuşmazlık ...