Now showing items 1-1 of 1

    • Genelleştirilmiş yayılma problemi için karma çözüm yöntemi 

      Genç, Yiğit Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
      Bu çalışmada, günümüzde şebeke tasarım problemlerinde kullanılan Genelleştirilmiş Yayılma Problemi için yeni sezgisel çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Genetik Algoritma, Tavlama Benzetimi ve Kuş Sürüsü Algoritmasına ...