Now showing items 1-1 of 1

    • Turizm reklamlarında yaşam tarzlarının inşası: göstergebilimsel çözümleme 

      Gençyürek Erdoğan, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Tüketim kavramı ve boş zaman pratikleri, bireylerin toplumsal statülerini belirlemede yardımcı ve yaşam tarzlarını oluşturmada oldukça önemli kavramlar olarak kabul edilmektedir. Kapitalist sistemin şekillendirdiği reklam ...