Now showing items 1-6 of 6

  • Edebiyat ve televizyon arakesitinde uyarlama: Aşkı-memnu ve yaşam tarzının dönüşümü 

   Serdar, Didem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Toplumların en önemli kültürel öğelerinden biri olan edebiyat ve özellikle edebiyatın bir türü olarak roman, sinemanın varoluşuyla birlikte uyarlama sorununu karşımıza çıkarmaktadır. Sinema kendinden önce var olan diğer ...
  • Edebiyat, tiyatro ve sinema arayüzünde uyarlama: Hamlet'in minör izdüşümleri 

   Şahinkaya, Aslı (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma sanatların birbirlerinden farklılaşan techneleriyle imgeleri nasıl kendi içkinlik düzlemlerinde yerliyurtlu ve yersizyurtsuz hale getirildiklerinin izini sürmektedir. Bu bağlamda, uyarlama etkinliğinin ...
  • Hayat dergisi dolayımıyla Türkiye'de yaşam tarzı dergiciliğine bakmak 

   Yavuz, Özlem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Günümüzde birbiriyle yöndeşen iletişim teknolojileri, dünyanın her köşesinden insanı birbirine yakınlaştırırken, farklı dünya görüşü ve yaşam tarzlarına sahip insan topluluklarına ilişkin farkındalığı artırmaktadır. 1950’ler ...
  • Kent belleği mekanlar: Ankara pasajları 

   Çolak, Nihat (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Farklı yaĢam tarzları ve üretim biçimlerinin ortaya çıkarttığı kentler, kültürel farklılıkları ile varlıklarını sürdürürler. Bazı kentler, edindikleri kültürel sermayeyi, rahatça ekonomik sermayeye dönüĢtürmektedir. Kentlerin ...
  • Şöhret ve mahremiyetin sınırlarına yönelik bir soykütük analizi: Pazar dergisi 

   Çimen, Aslı (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırma, medya ile şöhret ve mahremiyet arasındaki ilişkiye odaklanarak, şöhret mahremiyeti konusunu irdelemeye ve anlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de 1956 yılnda yayım hayatına başlayan Pazar dergisi ...
  • Yazar, metin, okur sarmalında sinema ve müziğin alımlanması 

   Akınsel, Ahmet (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sinema ve müzik insanları hem duygulanıma hem de düşünmeye iten iki sanat dalıdır. Seslerin bir araya getirilip kompozisyon haline getirildiği süreçte müzik, armoni, ritm ve zamanı bir araya getirerek bir anlatım ortaya ...