Now showing items 1-1 of 1

    • Normal işletmeye sahip yetişkinlerde chirp uyaranı normatif değerleri 

      Parlak, Ahmet Fevzi (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      İşitsel beyin sapı cevapları; odyolojik ve nörolojik tanıda kullanılan, hastanın katılımını gerektirmeyen, kokleadan başlayarak subkortikal yapılara kadar elektrofizyolojik fonksiyonları değerlendiren noninvaziv ve güvenilir ...