Now showing items 1-1 of 1

    • Bir koruma uygulaması çelik palas otel ve kaplıcası örneği 

      Özmen, Ozge (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Tez çalışması kapsamında, teze konu olan ‘Çelik Palas Otel ve Kaplıcası’ yapısının korunma durumu ele alınmıştır. Tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi yer ...