Now showing items 1-1 of 1

    • Sayısal benzetim yöntemi ile yağmur suyu şebekelerinin değerlendirilmesi 

      Gözütok, Sarper (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
      Kentsel bir bölgede meydana gelen yağısın olusturduğu akımların, yağmur suyu drenaj sebekesindeki gerçek zamanlı davranısları hidrolik benzetim yoluyla incelenebilmektedir. Bir yağmur suyu drenaj sebekesi kanallarında ...