Now showing items 1-1 of 1

    • Helicobacter pylori ve ateroskleroz 

      Eren, Serdar (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006)
      Helicobacter pylori (H. pylori) ateroskleroz ile ilişkisi hakkında farklı veriler vardır. Bu çalışmada H. pylori ile enfekte ve enfekte olmayan hastalarda serum CRP ve kogülasyon sistem aktivitesini ölçerek H. pylori'nin ...