Now showing items 1-1 of 1

    • Metropoldeki yabancılaşma probleminin sinemada temsili: Taxi Driver 

      Aksu, Hüseyin Ali (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Yabancılaşma kavramı, günümüzde sosyolojinin önemli kavramlarından biridir. Çağımızda şehirleşmenin artmasıyla ile birlikte farklılaşmanın ve kalabalıklaşmanın yoğun olduğu büyük kentlerde insanların gittikçe yalnızlaşarak ...