Now showing items 1-1 of 1

    • Finansal açıklama üzerinde kültürün etkisi: UFRS öncesi ve sonrası 

      Akman, Nazlı (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
      Uluslararası muhasebe uygulamalarında uyumlaştırma ve yakınsama çalışmaları, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Avrupa Birliği üyeleri ve diğer bazı ülkeler tarafından ...