Now showing items 1-1 of 1

    • Gen ifade veritabanlarında içerik tabanlı arama 

      Hayran, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      Büyük ölçekli gen ifade veritabanlarında zaman serisi mikrodizi deneylerinin içerik tabanlı aranması problemi ilk defa bu çalışmada araştırılmaktadır. Probleme bir bilgi geri getirim görevi olarak yaklaşılmış ve bir ...