Now showing items 1-2 of 2

  • Arıma ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak hibrit tahmin modeli geliştirilmesi 

   Ateşonğun, Ahmet Adil (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Zaman serileri tahmini, temel veri özellikle doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenler içeriyorsa karmaşık bir işlemdir. Bu çalışmada, doğrusal bir metot olan Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) ve doğrusal olmayan ...
  • Zaman serisi tahmin modellerinde veri analizi ve model seçimi 

   Gören, Seda Nur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Zaman serileri bir değişkenin ardışık gözlem değerlerini içeren veri kümeleridir. Takdir edilecektir ki bu gözlemler zaman içerisinde çevresel veya sistematik etkiler nedeniyle değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle ...