Now showing items 1-1 of 1

    • Elektrik güç sistemlerinde harmonik analizi algoritmaları geliştirme 

      Germeç, Kadir Egemen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Elektrik güç sistemlerinde, enerji kalitesinin artırılması ve kayıpların azaltılması açısından harmonik bileĢenlerin hızlı ve doğru olarak belirlenmesi önem taĢımaktadır. Bu amaçla yapılan tez çalıĢmasında, elektrik güç ...