Now showing items 1-1 of 1

    • Sigara bırakmanın immün sistem üzerine etkileri 

      Türkkan, Gül Özlem (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
      Sigara içimine bağlı hava yollarında inflamatuar hücre sayısında artış, hücre alt gruplarında değişiklik ve proinflamatuar sitokinlerin salınımında artış saptanmaktadır. Sigaranın sitotoksik CD8 T lenfositlerin serum ...