Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık sektöründe reklam 

      Aygün, Ezgi (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
      Reklâm anlayışı insanlar arasında değiş tokuşun yani modem tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuştur. 20. yy’da büyük bir hızla gelişme kaydeden reklâmlar, radyo ve sonrasında televizyonların kullanılmaya ve yaygınlaşmaya ...