Now showing items 1-1 of 1

    • Ceza muhakemesinde istinaf 

      Akdeniz, Muhsin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Türk Ceza Hukukunda 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş. Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı ...