Now showing items 1-1 of 1

    • Konumsal dizinleme yöntemlerinin karşılaştırılması 

      Ayhan, Murat, Seçkin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
      Bilgisayar bilimlerinde yaşanan gelişmelerle ve bunların sonucu olarak üretilen teknolojilerin artmasıya birlikte coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve bilgisayar destekli tasarım (BDT) uygulamaları gibi temel veri tiplerinden ...