Now showing items 1-2 of 2

  • Ticari defterlerin delil olma niteliği 

   Ceyhun, Deniz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Ticari işletmenin tüm işlemlerinin kaydedildiği ticari defterler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu dışında, ticari defterlere ilişkin hükümlere Vergi Usul Kanunu, Kooperatifler ...
  • Ticari satış 

   Cindoruk Ayhan, Cansu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23’üncü maddesinde hükme bağlanan ticari satış kavramı ile ilgili olarak kanun koyucu tarafından sunulan genel bir tanım bulunmamakla birlikte; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ...