Now showing items 1-1 of 1

    • Hepatosellüler karsinomda tedavi yaklaşımları 

      Yıldırım, Yeşim; Özyılkan, Özgür; Karakayalı, Hamdi; Haberal, Mehmet (Hematoloji Onkoloji Dergisi ,18 ,4 ,248-253, 2008)
      Hepatosellüler karsinoma (HCC) özellikle viral hepatit insidansı yüksek olan Asya ve Uzak Doğu'da sık görülen bir tümördür. Viral hepatitlere bağlı kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişen HCC da tedavi gerektiren ...