Now showing items 1-1 of 1

    • Transplante karaciğerde diltiazem kan akımını etkileyebilir mi? Erken sonuçlarımız 

      Torgay, Adnan; Işıklar, İclal; Pirat, Arash; Candan, Selim; Arslan, Gülnaz; Haberal, Mehmet (Anestezi Dergisi ,14 ,1 ,11-14, 2006)
      Bu prospektif, randomize, kontrollü çalışmanın amacı transplante karaciğer greftlerinin damarlarındaki kan akım hızlarına perioperatif diltiazem infüzyonunun etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Canlıdan ortotopik karaciğer ...