Now showing items 1-1 of 1

    • Küçük işletmelerinin finansmana erişimi ve teminat sicil sistemleri 

      Kaplan, Burak (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Sayısal anlamda tüm işletmeler içinde yaklaşık %99’luk bir paya ulaşan küçük işletmeler, ülke ekonomileri açısından büyük öneme sahiptir. Ülkelerin istihdam, ciro gibi muhtelif makroekonomik göstergelere ilişkin rakamsal ...