Now showing items 1-3 of 3

  • Hemodiyaliz için enfiye çukuru (snuff-box) arteriyovenöz fistüller 

   Ekici, Yahya; Karakayalı, Feza Yarbuğ; Yağmurdur, Mahmut Can; Kırnap, Mahir; Moray, Gökhan; Haberal, Mehmet (Damar Cerrahisi Dergisİ ,17 (2) ,73-80, 2008)
   Bu çalışmada amacımız kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz enfiye çukuru arteriyovenöz fistüllerin sonuçlarını analiz ederek bu yöntemi tartışmaktır. Gereç ve Yöntemler: 1999-2007 yılları arasında kliniğimizde düzenli takipleri ...
  • Karaciğerde iskemi reperfüzyon ile indüklenmiş rejenerasyon modelinde kompleman inhibitörünün rolü 

   Yavuzer, Nazlı (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
   Bu çalışmada; rat karaciğerinde in vivo olarak oluşturulan iskemi/reperfüzyon ile indüklenmiş rejenerasyon modelinde dokuda oluşan hasar ve kompleman inhibitörünün apopitozis ve rejenerasyon üzerindeki etkilerinin araştırılması ...
  • Sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde subtotal paratiroidektominin etkinliği: Bir merkezin sonuçları 

   Ekici, Yahya; Pehlivan, Sema; Karakayalı, Feza Yarbuğ; Sevmiş, Şinasi; Yağmurdur, Mahmut Can; Moray, Gökhan; Haberal, Mehmet (Ulusal Cerrahi Dergisi ,23 (2) ,41-45, 2007)
   Bu çalışmada amaç sekonder hiperparatiroidi nedeniyle hastanemizde yapılan subtotal paratiroidektomi sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem: Merkezimizde sekonder hiperparatiroidi nedeniyle ameliyat edilen 36 hastanın ...