Now showing items 1-1 of 1

    • Gen ifade tahmini için veri bütünleştirme 

      Bayrak, Tuncay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Canlı formunun sürdürülebilirliğinin temelinde protein sentezi yer almaktadır. Protein sentezinde, insan genomundaki kodlayıcı genleri düzenleyen küçük nükleotid dizilerinin (mikro RNA) ve diğer yönetici genlerin (Transkripsiyon ...