Now showing items 1-1 of 1

    • Anonim şirketlerde kâr payı, kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrılması 

      Ünal, Ahmet, Cemil (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
      Kâr, Farsça kökenli bir kelimedir. Kârın sözlük anlamı; alışverişden sağlanan para kazancıdır. Öğretide yapılan bir tanıma göre kâr; belli bir süre içinde, ekonomik faaliyetleri sebebiyle bir ticari işletmenin varlığında ...