Now showing items 1-2 of 2

  • Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji dinamikleri ve Türkiye'nin uyumu 

   Adıgüzel, Gözde Ece (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Enerji, insan hayatının her alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bugünün enerji kaynakları, artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte değişim göstermektedir. Bu nedenle enerji kaynakları yerini, aşamalı olarak ...
  • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye'de çevre politkaları 

   Akkuş Dağdeviren, Sılacan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İnsan nüfusunun hızla arttığı, doğal kaynakların ekonomik faaliyetler kapsamında geri dönüşümsüz tüketildiği dünya sisteminde ekosistemin korunması amacıyla çevre politikaları geliştirilmiştir. Ekonomi ve çevre arasında ...