Now showing items 1-1 of 1

    • Haczedilen taşınmazların paraya çevrilmesi 

      Şengül, Emre (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Günümüz hukuk sistemlerinde, kurulan bir borç ilişkisi kapsamında borcun ifa edilmemesi sonucunda başvurulması gereken yol, devletin cebri icra organlarıdır. Cebri icra hukuku, borçlunun iradesiyle ve zamanı geldiğinde ...