Now showing items 1-1 of 1

    • Hibrit otomobillerin seçimine yönelik bir modelin geliştirilmesi 

      Şimşek, Esra (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Sürekli artan dünya nüfusu, şehirleşme ve sanayileşmenin çok büyük etkisiyle enerji ihtiyacımız her geçen gün artmakta fakat buna paralel olarak aynı kolaylıkta bu ihtiyaç karşılanamamaktadır. Talep edilen enerjinin arzı ...