Now showing items 1-3 of 3

  • İmar planlarının hazırlanması ve uygulanması 

   Namlı, Bilge Serin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Planlama kanunlar tarafından tanınan yetkiye dayanarak idarenin belli kademelerince yürütülen işlerdendir. Küreselleşme ile birlikte artan sanayileşme ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğunun kırsal kesimden kentlere ...
  • Türkiye'de anayasa şikayeti 

   Çakıroğlu, Nurettin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye’de anayasa şikâyetinin Anayasa Mahkemesi’nin yorumu çerçevesinde ele alındığı çalışmamda mukayese ve değerlendirme açısından Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Meksika’da uygulamada olan anayasa şikâyeti/bireysel ...
  • Üniter ve federal devletlerde yerel yönetimler. Latin Amerika ülkeleri üzerinden bir inceleme 

   Yıldız, Ünal (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bu çalışmada, iki üniter ve iki federal devlet olmak üzere, dört Latin Amerika devletinde yerel yönetimler incelenmiştir. Bu devletler Kolombiya, Peru, Brezilya ve Meksika’dır, sayılan ...