Now showing items 1-1 of 1

    • Bilişsel çelişki kuramı kapsamında replikasyon çalışması 

      Akhanlı, E. Sercan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmanın amacı, daha önce Festinger ve Carlsmith (1959) tarafından yapılan “Cognitive Consequences of Forced Compliance” adlı makaledeki çalışmanın bire bir tekrarlanmasıdır. Orijinal çalışmada katılımcılara verilen ...