Now showing items 1-1 of 1

    • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye'de çevre politkaları 

      Akkuş Dağdeviren, Sılacan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      İnsan nüfusunun hızla arttığı, doğal kaynakların ekonomik faaliyetler kapsamında geri dönüşümsüz tüketildiği dünya sisteminde ekosistemin korunması amacıyla çevre politikaları geliştirilmiştir. Ekonomi ve çevre arasında ...