Now showing items 1-1 of 1

    • Kesirli üniversal kriging meta-modeli ve benzetim eniyilemesi 

      Balaban, Muzaffer (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Kriging meta-modelleri, özellikle jeolojide enterpolasyon yöntemi olarak geliştirilmiş olmasına karşın 1990’lı yıllardan bu yana belirli benzetim eniyilemesi (BE) problemleri için başarıyla kullanılmıştır. Son zamanlarda ...