Now showing items 1-1 of 1

    • İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri 

      Bulur, Alper (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
      Bir kamusal islem olan cebri açık artırma ile satısın (ihalenin) hukuka uygunluğunu sikayet üzerine denetleyen icra mahkemesi, söz konusu islemin geçerliliğini etkileyen bir sakatlık belirlemesi halinde, cebri icra ...