Now showing items 1-1 of 1

    • Döküman kategorizasyonu ve imza bölge analizi 

      Cüceoğlu, İlkhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      Bu tezde, taranmış doküman görüntülerinin otomatik analizi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doküman analizinde iki alt problem ele alınmıştır; dokümanların otomatik kategorizasyonu ve doküman üzerinde imza tespiti. ...