Now showing items 1-4 of 4

  • Ankara ilinde konut poliçesi hasarı oluşan sigortalıların sigorta farkındalığı 

   Ünlenen, Fatma Burcu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Hizmet sektörü içerisinde; tasarruf kaynağı, fon yaratıcısı, ekonomik çöküntü önleyici, güven unsuru olması sebebiyle iktisadi ve sosyal açıdan önemli bir yere sahip sektörlerden biri de sigorta sektörüdür. Ancak, sigorta ...
  • Özel sağlık sigortası Türkiye ve dünya uygulamaları 

   Balkanlı, Meltem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Toplumun sağlıklı bireylere sahip olması, toplumların gelişmesinde en önemli konudur. Bu sebeple sosyal güvenlik kavramı içerisinde sunulan sağlık hizmetleri önemli yer tutmaktadır. Sağlık hizmetleri ciddi bir finans ...
  • Sigorta şirketlerinin mali tablolarının analizi 

   Madran, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Finansal sistemin önemli bir parçası olan sigortacılık sektöründe şirketlerin muhasebe hesapları, finansal tabloları ve bunların yorumlarının önemi büyüktür. Sigorta sektörü özellikli bir sektördür, diğer sektörlerden ...
  • Türk sigorta sektörüne yapılan yabancı sermayeli yatırımların sebepleri ve sektöre etkileri 

   Özkaya, Nilgün (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Dünyada sigortacılık sektörüne bakıldığında, sigortacılık sektörünün işlevinin riski dağıtarak kayıpları tazmin etmenin çok ötesinde olduğu görülmektedir. Sigortanın tasarruf ve fon birikimi sağlamak, gelecekle ilgili ...