Now showing items 1-1 of 1

    • Türk iş hukukunda cinsiyet ayrılığı 

      Demir Göksu, İpek (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Geçmişten beri mevcut olan kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik günümüzde de bir sorun olmaya devam etmektedir. Cinsiyetler arası eşitsizliğin önlenmesi amacıyla uygulamada uluslararası sözleşmeler ve direktiflerin çeşitli ...