Now showing items 1-1 of 1

    • 18 nolu Türkiye muhasebe standardına hasılatın oluşumu 

      Duman, Fatma Ceyda (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
      Bu çalısmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartları 18 ve onun resmi tercümesi Türkiye Muhasebe Standartları 18 Hasılat Standardı kapsamında olan mal satıslarında, hizmet sunumlarında ve faiz, isim hakları ve ...