Now showing items 1-1 of 1

    • Karotis arter stenozu olan hastalarda tinnitusun değerlendirilmesi 

      Kale, Özge (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Karotis arter stenozu, kranial iskemik enfarkt oluşumuna ve inme gelişimine neden olabilen, önemli bir tıkayıcı arter hastalığıdır. Karotis arter stenozunda tanı yöntemleri olarak; ultrasonografi, manyetik rezonans ...