Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'deki süt sığırlarında hayat tablosu oluşturulması 

      Kaya, Murat (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmanın amacı toplulukların, sahip oldukları çevresel koşullar içinde, bir kuşağın doğumda ve doğumu izleyen farklı yaş gruplarının her birinin başında, daha kaç yıl yaşama şansına sahip olduğunu ve yaşa özel ölüm ...