Now showing items 1-1 of 1

    • Profilaktik antibiyotik kullanımının maliyet analizi 

      Moray, Gökhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Saglık sektörü aksak rekabet piyasasında çalısmakta ve fiyatlar devlet düzenlemelerine tabi tutulmaktadır. Bu sektörde arz ve talep taraflarca degistirilebilmektedir. Bunun temel sebebi hizmeti sunan ve alan arasındaki ...