Now showing items 1-2 of 2

  • Hayat dergisi dolayımıyla Türkiye'de yaşam tarzı dergiciliğine bakmak 

   Yavuz, Özlem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Günümüzde birbiriyle yöndeşen iletişim teknolojileri, dünyanın her köşesinden insanı birbirine yakınlaştırırken, farklı dünya görüşü ve yaşam tarzlarına sahip insan topluluklarına ilişkin farkındalığı artırmaktadır. 1950’ler ...
  • Kent belleği mekanlar: Ankara pasajları 

   Çolak, Nihat (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Farklı yaĢam tarzları ve üretim biçimlerinin ortaya çıkarttığı kentler, kültürel farklılıkları ile varlıklarını sürdürürler. Bazı kentler, edindikleri kültürel sermayeyi, rahatça ekonomik sermayeye dönüĢtürmektedir. Kentlerin ...