Now showing items 1-1 of 1

    • Vücut kitle indeksinin orta kulak rezonans frekansına etkisi 

      Sözen, Miray (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
      Klasik timpanometrinin orta kulak akustik özelliklerini değerlendirmede yeterli olup olmadığı tartışılmaktadır. Klasik timpanometrilerde sıklıkla 226 Hz prob ton kullanılmaktadır. Multifrekans timpanometri ise, 226 Hz-2000 ...