Now showing items 1-3 of 3

  • Down sendromlu bireylerde odyolojik bulgular ile artikülasyon becerileri arasındaki ilişki 

   Dönmez, Filiz (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   AMAÇ: Bu çalışmada Down Sendromlu çocuklarda saf ses odyometri, timpanometri ve multifrekans timpanometri değerleri ve artikülasyon becerilerinin normal gelişim gösteren çocukların verileri ile karşılaştırarak ...
  • Hashimoto tiroiditi hastalarında işitsel fonksiyonların odyolojik değerlendirilmesi. 

   Gültekin, Meltem (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Amaç:Hashimoto tiroiditi otoimmün bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Tiroid bezinin kronik bir iltihabıdır. Etyolojisi hala bilinmemekle beraber T-hücresi infiltrasyonu ve tiroid bezine karşı oto-antikorların üretilmesi, ...
  • İnverted papillom ve scc olgularında gen ifadelenme profili 

   Türkoğlu Babakurban, Seda (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışma sinonazal inverted papillom (IP) ile IP’un sinonazal skuamoz hücreli karsinoma (SCC) dönüşümünde, ribonükleik asit (RNA) düzeyinde ifadelenmesi değişen genleri belirlemeyi hedeflediğimiz deneysel bir çalışmadır. ...