Now showing items 1-1 of 1

    • Etik liderliğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi 

      Uranbey, Ecem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Modern liderlik davranışlarından biri olarak kabul edilen etik liderlik davranışı diğer liderlik davranışları ile kıyaslandığında oldukça yeni bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sıklıkla tercih edilen bir ...