Now showing items 1-1 of 1

    • Bir işletmede güvenilirlik analizlerine dayalı sistem tasarımı 

      Uzuner, Merve (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Bu çalıĢmada, Yiğit Akü A.ġ. akü üretim sisteminde, belli bir tip akünün üretildiği üretim hattında var olan problemler belirlenmiĢ ve verimlilik artıĢı sağlayacak yeni tasarım(lar) önerilmiĢtir. Akü üretim sisteminde, ...