Now showing items 1-1 of 1

    • Hayat dergisi dolayımıyla Türkiye'de yaşam tarzı dergiciliğine bakmak 

      Yavuz, Özlem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Günümüzde birbiriyle yöndeşen iletişim teknolojileri, dünyanın her köşesinden insanı birbirine yakınlaştırırken, farklı dünya görüşü ve yaşam tarzlarına sahip insan topluluklarına ilişkin farkındalığı artırmaktadır. 1950’ler ...