Now showing items 21-40 of 187

  • Günlük gazete dağıtım planlaması 

   Derya, Tusan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Gazete Dagıtım Problemi (GDP), her gün basım merkezlerinde basılan gazetelerin, dagıtım araçları kullanılarak, bazı özel kısıtlar altında bayilere tasınması problemidir. Bu çalısmada, Türk basın sektöründe gazete ...
  • Yarı otomatik ders program sistemi 

   Memiş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Çizelgeleme problemleri, belirli zaman aralıklarında kaynak kısıtlarını göz önünde bulundurarak makul bir sekilde atama gerektirir. Üniversiteler için ders programı hazırlama da bir çizelgeleme problemidir. Bu yerlestirme ...
  • Engellerin bulunduğu ortamda gezgin robotun en iyi yolu bulması ve izlemesi 

   Arıcı, Volkan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Birçok uygulamalarda, hareketi denetlenen nesnenin (robotun) engellere çarpmadan bir baslangıç konumdan bir hedef konuma en kısa yolla gitmesinin saglanması gerekir. Söz konusu problem, engellerden sakınma optimizasyon problemi ...
  • Dismorfik hastalıkların görüntü analizi ile ayırt edilmesi 

   Sipahi, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Dismorfiğin kelime anlamı insanın doğuştan şekil bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Dismorfik otozomal kromozom hastalıkların günümüzde en sık rastlanan sendromu trizomi 21 yani down sendromudur. Bu nedenle down sendromunun ...
  • Müşteri beklentilerine odaklı ürün ve hizmet tasarımının geliştirilmesine yönelik bir sistem önerisi 

   Temeloğlu, Münüre Hande (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Kalite kavramının gelişimi ve artan rekabet koşullarıyla, günümüz işletmeleri ürettikleri ürünleri ya da sundukları hizmetleri müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamaları gerekmektedir. 1966 ...
  • Java teknolojileri ile bir milletvekili danışmanlık ve ziyaretçi takip sistemi geliştirilmesi 

   Baş, Erman Necip (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Günümüz teknoloji çağında bilgisayar kullanımı artık bir ihtiyaç haline gelmiştir ve bilgisayar her alanda özellikle de iş hayatımızda bizlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Ülkemizde, özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarında ...
  • Bir üretim işletmesinde bireysel performans değerleme sistemi kurulumu ve bir karar destek sistemi tasarımı 

   Öztürk, Sezen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Sürekli gelişimi hedefleyen, uygun geri besleme sağlayan ve kariyer hedeflerine yönlendiren bir performans değerleme sisteminin kurularak hayata geçirilmesi firmanın daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada ...
  • İçerik yönlemli programlama teknikleriyle veritabanından bağımsız uygulamalar geliştirme . 

   Haspişiren, Fırat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Gelişen yazılım sektöründe gün geçtikçe geliştirilen uygulamaların kapsamı genişlemekte ve karmaşıklığı artmaktadır. Günümüzde uygulama geliştirilirken yeniden kullanılabilir uygulama modüllerinin geliştirilmesi gerek zaman ...
  • Sayısal süzgeç tasarımı ve uygulamaları 

   Ağoğlu, Erman Anıl (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Sinyal süzme; veri iletişimi, biyomedikal uygulamalar, askeri ve sivil elektronik sistemler, endüstriyel uygulamalar gibi içerisinde değişik sinyal işleme yöntemlerinin bulunduğu sistemlerde yaygın bir biçimde kullanılır. ...
  • Gezgin robotlarda eş anlı haritalama ve konum belirleme 

   Alp, Orkun (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Otonom gezgin robotlar görevlerini yerine getirmek için gezinim sırasında öncelikli olarak konumlarını belirlemelidir. Robot konumunun belirlenmesi odometrik veriler, algılayıcı ölçümler ve harita bilgilerinin ...
  • Alerjen proteinlerin otomatik sınıflandırılması 

   Eren, Öykü (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Alerjen proteinlerin tanınması ve sınıflandırılması, özellikle son yıllarda sıkça kullanılan genetik değisikliğe uğramıs gıdaların denetlenmesi ve biyo-ilaçların tasarımı açısından büyük önem kazanmıstır. Dünya Sağlık ...
  • Katetere dayalı kalp haritalamasında konumsal aradeğerleme ve istatistiksel kestirim yöntemlerinin kullanılması 

   Baysoy, Engin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Katetere dayalı kalp haritalama yaklasımları açık-kalp cerrahisi gerektirmediginden gün geçtikçe daha sık tercih edilmekte olup, aritmi teshis ve tedavisi (ablasyon) açısından ciddi yenilikler getirmistir. Ancak katetere ...
  • Sayısal benzetim yöntemi ile yağmur suyu şebekelerinin değerlendirilmesi 

   Gözütok, Sarper (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Kentsel bir bölgede meydana gelen yağısın olusturduğu akımların, yağmur suyu drenaj sebekesindeki gerçek zamanlı davranısları hidrolik benzetim yoluyla incelenebilmektedir. Bir yağmur suyu drenaj sebekesi kanallarında ...
  • GSM 900 bandında komşuluk ilişkilerini kullanarak optimal frekans planlama 

   Kavlak, Hakan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   GSM sisteminde, iletişim tekniğinin temelini oluşturan zaman bölmeli çoklu erişim modeli ve mevcut frekans bandı kullanılarak ancak sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verilebilir. Kullanıcının artması ile havada bulunan ...
  • Bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelere göre algı analizi 

   İlbaş, Çığır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalışmada, bilişim suçları algısının demografik faktörlere göre değişimi incelenmiştir. Farklı ülkelerin hukuk sistemlerine göre bilişim suçu sayılan fiilleri bireylerin ahlaki ve hukuksal düzlemde nasıl değerlendirdiklerini ...
  • Cerrahi operasyonlar sonrası hasta vücüdunda unutulan cerrahi malzemelerin tespitine yönelik cihaz tasarımı ve imalatı 

   Yarıkkaş, Batuhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Ameliyatlar sonrasında hasta vücudunda unutulan cerrahi malzemeler tüm dünyada insan sağlığı açısından tehlikeli durumlar oluşturmaktadır, hata bazı durumlarda ölümlere dahi sebep olabilmektedir. Bu problemin önüne geçmek ...
  • Düzenleyici DNA motiflerinin tahmini 

   Yıldız, Kerem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Gen ifadelerini düzenleyen mekanizmaların anlaşılması, moleküler biyolojideki önemli araştırma konularından birisidir. Bu konudaki önemli problemlerden birisi, transkripsiyon (yazım) faktörleri için Deoksiribonükleik ...
  • Litotripside kullanılan şok dalgasının simülasyonu ve dalga performansının optimize edilmesi 

   Çiftçi, Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Litotripsi sistemleri günümüzde böbrek taşı tedavisinde kullanılan en yaygın sistemlerdir. Yeni gelişen tedavi teknikleri ve klinik araştırmalar sonucunda bu sistemler bazı ortopedik hastalıklarda da kullanılmaya başlanmış. ...
  • Epileptik kaynak yerelleştirmesinde geri problem çözüm tekniklerinin uygulanması 

   Erden, Mehmet Doğan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Epilepsi gibi beyin hastalıkları tedavisi için, beyindeki epileptik aktivasyonun kaynağı olan bölge veya bölgelerin yerlerinin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla günümüzde, uzaysal çözünürlükleri yüksek olmasına ...
  • Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda OT dağılımının incelenmesi 

   Arıkan, Eren (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Uyku apnesi, uyku esnasında geçici solunum durması şeklinde tanımlanabilecek bir çeşit uyku bozukluğudur. Uykuda gerçekleşen nefes alıp vermeler arasında 10 sn ve daha fazla süre geçmesine standart olarak uyku apnesi ...