Now showing items 1-1 of 1

    • Maternal ve fetal MBL2 genotiplerinin preterm doğumlarla ilişkisi 

      Taneri, Ayşe (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009)
      Yenidoğan döneminde, immün sistemin tam olarak gelismemesine bağlı karsılasılan komplikasyonlara ek olarak, yenidoğanın “prematüre” olması prenatal mortalite ve morbidite hızını arttıran baslıca faktördür. Görülme sıklığının ...