Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık çalışanların obez bireylere karşı tutumlarının değerlendirilmesi 

      Ünal, Duygu (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışma sağlık çalışanlarının obezitesi olan bireylere karşı önyargı tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada sağlık çalışanlarının empati beceri, empati eğilim ...