Now showing items 1-4 of 4

  • Çoklu frekans timpanometri ölçümlerinin uçucularda ve uçucu adaylarında karşılaştırılması 

   Tuncer, Melisa Melek (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Uçuş sırasında yükseliş ve alçalışta dış basınç ile orta kulak basıncı östaki borusu tarafından dengelenir. Östaki borusunun fonksiyon bozukluğunda özellikle inişte bu basınç dengelenemez ve barotravma gerçekleşebilir. ...
  • Kekeme bireylerde ton algı bozukluğunun değerlendirilmesi 

   Çıldır, Bünyamin (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Kekemelik, en genel anlamıyla konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, tizliğinde ve ses birimlerinin çıkarılmasında ortaya çıkan bir bozukluktur. Buna ek olarak kekemeliği yenmek için geliştirilen ikincil davranışlar ...
  • Multifrekans timpanometri ölçümlerinin seröz otitis media’lı ve sağlıklı çocuklarda karşılaştırılması 

   İçmen, Damla (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   AMAÇ: Multifrekans timpanometri kullanarak Seröz Otitis Media için multifrekans değerlerini ortaya çıkartılması ve bu sonuçların normal kulaklarda elde edilen veriler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Böylece seröz ...
  • Pilotlarda işitme kayıplarının incelenmesi 

   Atalay, Hayriye (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Amaç: Hava trafiğindeki artışla birlikte havacılıktaki yüksek şiddetteki gürültü kaynakları ve ani atmosfer basınç değişiklikleri pilotlarda işitme kaybına neden olmaktadır. Çalışmamızın amacı; pilotlarda yaş, toplam uçuş ...