Now showing items 1-1 of 1

    • Hastalık biliş anketi'nin gerçeklik ve güvenirliği 

      Aykul, Ayşegül (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışmanın amacı, Evers ve Kraaimaat tarafından geliştirilmiş olan "Illness Cognition Questionnaire” Hastalık Biliş Anketi‟nin Türkçe‟ye uyarlanması ile geçerlik ve güvenilirlik özelliklerini belirlemek idi. Hastalık ...